Barion Pixel Scamp PárnaShop
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja, hogy a webáruházat üzemeltető Prince Oliver Bt. (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 114., a továbbiakban „Adatkezelő”), mint adatkezelő tájékoztatást nyújtson az általa a www.scampparnashop.hu webáruházban megvalósított adatkezelésekről.

Általános tájékoztató

Adatkezelő kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden személyes adatot bizalmasan kezel. Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Részletes tájékoztatók az adatkezelési célok szerint lebontva:

I. Online rendelés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Érintettek köre: Az a személy, aki az Adatkezelő webáruházán keresztül terméket rendel regisztráció után.

Személyes adatok: Név, E-mail cím, telefonszám, cím
Számlázási adatok: Számlázási név, cím, adószám (amennyiben releváns)
Szállítási adatok: Átvevő neve, cím, telefonszám

Adatkezelés célja:
1. Megrendelés teljesítése.
2. Megrendelés dokumentálása.
3. Számviteli bizonylat kiállítása (Számv.tv. 165.§) – kizárólag számlázási adatok.
4. Számviteli bizonylatok megőrzése (Számv. tv. 169.§)- kizárólag számlázási adatok.

Adatkezelés jogalapja:
1-2. GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése.
3-4. GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama:
1-2. A megrendelés leadásától számított 5 év.
3-4. A bizonylat kiállításáról a jogszabály által meghatározott 8 év.

II. A rendelések kiszállításával kapcsolatos adatkezelés

Érintettek köre: Az a személy, aki a terméket megvásárolta, vagy egyéb olyan személy, akit a vásárló címzettként megadott (címzett).

Személyes adatok: Vásárló/címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.

Adatkezelés célja: Megrendelés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése. (eltérő címzett esetében a vásárlónak megfelelő jogalappal kell rendelkeznie a címzett adatai továbbítása esetén).

Adatkezelés időtartama: A megrendelés leadásától számított 5 év.

III. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Érintettek köre: Hírlevélre feliratkozó

Személyes adatok: E-mail cím

Adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó, marketing célú tájékoztató küldése az érdeklődők részére az adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban, illetve direktmarketing tartalmú megkeresések.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevél leiratkozás).IV. Vásárlói kapcsolatfelvétel esetén megvalósuló adatkezelések

IV/1.
Érintettek köre: Az a személy, aki valamilyen célból adatai megadása mellett, Adatkezelőnek e-mail üzenetet ír.

Személyes adatok: Név, e-mail cím, illetve a vásárló által megadott további személyes adatok.

Adatkezelés célja: A vásárlói megkeresések megválaszolása (kapcsolattartás).

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: Panasz és egyéb jogvita esetén az 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) alapján az ügy lezárásától számított 3 év, egyéb esetben az ügy lezárásától számított 1 év.

IV/2.
Érintettek köre: Az a személy, aki szavatossági, jótállási igényt érvényesít.

Személyes adatok: Név, cím.

Adatkezelés célja: Szavatossági/jótállási igény teljesítése, kivizsgálása 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet 4.§.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet 4.§ (6) alapján 3 év.V. Weboldalon használt sütik (cookie)

A www.scampparnashop.hu a weboldal használatához elengedhetetlen sütiket/cookie-kat használ. A weboldal kizárólag akkor használható, ha a látogató a süti/cookie kezeléséhez hozzájárul. Ez a hozzájárulás a sütik/cookie-k törlésével visszavonható.

Adatkezelés jogalapja: 1-2. GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: visszavonásig (sütik/cookie-k törléséig)

 

Az adatkezelési tevékenységek során igénybe vett adatfeldolgozók listája:

Neve: Prince Oliver Bt.

Székhelye: 2131. Göd. Pesti út 114.

Adatkezelési tevékenység: I-IV.

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése, átvevőpont

*

Neve: BlazeArts Kft.

Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Adatkezelési tevékenység: I-V.

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Tárhely szolgáltatás

*

Neve: Bohemiasoft s.r.o.

Székhelye: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice

Adatkezelési tevékenység: I-V.

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Webáruház üzemeltetés

*

Neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2

Adatkezelési tevékenység: II.

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: futárszolgálat

*

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: futárszolgálat

*

Neve: Pavlovné Laczkó Krisztina EV

Székhelye: 1044 Budapest, Nyárfa u.56.

Adatkezelési tevékenység: I.

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: könyvelés

*

Neve: OTP Mobil Kft.

Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32

A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

*

Neve: Barion Payment Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület
5. emelet 5.

A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot adatkezelő helyesbíti. Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

Az érintett személy a törlést az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli (ideértve az e-mailt) kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezik. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

Az érintett személy írásban (ideértve az e-mailt) kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Az érintett személy írásban tiltakozhat a jogos érdek alapján történő adatkezelés ellen. Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban – olyan formában, ahogyan a kérelem érkezett – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

Az érintett joggyakorlás során Prince Oliver Bt. e-mail címén (webshop@scamp.hu) vagy postai úton (2131. Göd,Pesti út 114.) fordulhat az adatkezelő felé, a közös adatkezelésnél leírtak figyelembevételével.

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

ZjUwYj